The Wild Within – Alice Wexell & Ryan Koopmans

De är inte många men det finns några, och hon är en av dem. Jag pratar om svenska NFT-konstnären och Alice Wexell.

Här är ett urval av verk från serien The Wild Within som hon har skapat tillsammans med sin partner och konstnär Ryan Koopmans. Deras arbete är baserat på verkliga fysiska miljöer som fotograferas, animeras och förs in i den digitala sfären.

Wild Within-serien ger nytt liv i övergivna byggnader från en svunnen sovjetisk era. Resultatet är en surrealistisk kollision mellan det förflutna och framtiden, såväl som den fysiska och digitala världen.

Under Sovjetunionen var den georgiska staden Tskaltubo ett populärt hälsomål känt för sina terapeutiska vatten och lyxiga sanatorier. Mellan 1940- och 1980-talen besökte tusentals människor staden, inklusive Stalin och hans högt uppsatta tjänstemän från Moskva. Efter Sovjetunionens fall kollapsade byggnaderna och lämnades öde. Konstprojektet The Wild Within utforskar idén om att skapa liv i det övergivna.