Sveriges första offentliga NFT-konstverk!

Statens konstråd har tillsammans med konstnären Ilja Karilampi producerat ett NFT-baserat konstverk. Verket Folkfigur – Sveriges första offentliga NFT-konstverk – invigdes förra veckan på Skeppsholmen i Stockholm och finns tillgängligt för alla i den digitala världen.

Folkfigur är ett dynamiskt verk som ändrar sig utifrån en rad olika parametrar, som t ex aktuell statistik om vädret, vad barn äter till skollunch och vad som spelas i Sveriges radio. När statistiken förändras påverkas även figuren vilket gör verket till ett levande konstverk.

Ilja Karilampis NFT-projekt är ett mångfassetterat konstverk vars syfte är att porträttera Sverige. Det väcker samtidigt frågor om teknologiers effekter på konstvärlden och samhället. Vi på Artely välkomnar att en offentlig aktör uppmärksammar och utforskar den utveckling som sker och ser det som ett viktigt steg i att säkerställa att konst tar plats även i de virtuella rummen.

Läs mer om konstverket och hur du kan få en egen NFT-version av det här: statenskonstrad.se/konst/folkfigur