Så leder Artely förändringarna på konstmarknaden

Det online-baserade galleriet Artely lanserar nu Artely Market, ett nytt koncept som kommer att verka under Artelys varumärke, men där man köper konst direkt från konstnären. Artely som presenterar och säljer konst på förstahandsmarknaden firade häromdagen 4 år och har sedan starten genomgått flera olika omvandlingar, allt för att ständigt möta förändrade behov hos både konstnärer och konstköpare.

Den hittills relativt trögrörliga konstmarknaden går igenom en transformation och förändras nu snabbare än någonsin tidigare. Konstnärer blir mer och mer oberoende och är inte längre i samma behov av ett galleri som de har varit innan, där det tidigare i princip har varit omöjligt för en konstnär att sälja sin konst till en större publik om man inte var representerad av ett galleri. Fler och fler konstnärer tar själva kontroll över sitt konstnärskap och de både visar och säljer sin konst i egna kanaler utan inblandning av ett galleri. Detta är något Artely tog fasta på och lanserar därför Artely Market, en konstplattform där konsten som presenteras kureras av Artely men köps direkt från konstnären.

“Sedan vi startade Artely har vi konstant fått in stora mängder ansökningar från konstnärer som vill att vi ska presentera deras konst hos oss. Det är omöjligt för oss att samarbeta med alla som ett galleri, samtidigt som vi såg ett växande behov bland många konstnärer att själv kunna styra sina försäljningar. Med 0% provision och noga kurerat utbud av konst ska Artely Market vara den bästa platsen för yrkesverksamma konstnärer att ställa ut och sälja sin konst på”, säger Alexander Antonov, en av de två grundarna av Artely.

Aleksandra Antonov, den andra grundaren välkomnar de förändringar som konstmarknaden genomgår och menar att Artely hela tiden har en aktiv roll i att förbättra villkoren för konstnärer och samtidigt göra konsten mer tillgänglig för allmänheten.

“Många konstnärer vill inte binda upp sig i exklusiva avtal med gallerier eller andra konstaktörer som dessutom tar väldigt hög provision, men vill synas i ett konstnärligt, professionellt och seriöst sammanhang med tillgång till bland annat smidiga betal- och fraktlösningar. Artely Market ger dem just det de söker, och samtidigt erbjuder konstköpare en plats där de möts av konst på hög nivå och med en enkel och trygg köpprocess som de är vana vid.”

Lanseringen av Artely Market kommer rätt i tiden på flera olika sätt och välkomnas av många konstnärer som i spåren av Covid-19 pandemin till stor del tvingats ställa in eller kraftigt begränsa all form av utställningsverksamhet. Med Artelys nya satsning får de nu en ny möjlighet att fortsätta visa sin konst.

“Istället för att ställa in uppmanar vi alla konstnärer att ställa om och ställa ut online. Inte bara för att pandemin nu tvingar oss till det, utan framförallt för att framtiden ligger online, och vi är otroligt glada att nu kunna erbjuda den möjligheten till fler konstnärer”, säger Aleksandra Antonov.

Medverkan i Artely Market sker endast på inbjudan av Artely men du som konstnär kan ansöka om att ställa ut din konst där. Läs mer om vad det innebär att ställa ut konst på Artely Market och ansök här: www.artely.art/ansok

Artely består av Artely Fine Art Gallery och Artely Market och presenterar konst från konstnärer i hela Sverige.
www.artely.art

Kontaktuppgifter:
Artely Market, hello@artelymarket.com
Aleksandra Antonov, aleksandra.antonov@artely.com
Alexander Antonov, alexander.antonov@artely.com
08-409 09 810